MARIANNE MADSEN

Kandidat til Vejle byråd.

Tid til børn. Fokus på Vejles styrker.

Den 21. november er der kommunalvalg. I Vejle byråd vil jeg arbejde for:

  • Flere midler til børneinstitutioner og skoler. De voksne har for travlt. Faciliteterne er for nedslidte.
  • Biblioteket skal blive hvor det er. Tæt på uddannelserne. Det skal være et interaktivt fristed for alle.
  • Farten skal ned hvor børn færdes. Max. 30 KM/t i boligkvartererne. Sikre skoleveje.
  • Slut med tilfældigheder i vores erhvervspolitik. Vi skal finde Vejles styrker og satse på dem.
  • Kommunen skal vise mere ansvar for grøn omstilling. Skift kommunens biler til el-biler.

Tid til børn. Gode forhold på Vejles institutioner.

Børn, uddannelse og renovering af skoler

Der skal være mere tid til børn. I vuggestuer og børnehaver skal der være voksne nok, så det er trygt at være der - og der skal være plads til leg. I folkeskolen skal lærere og pædagoger have tid og ressourcer til at lave undervisning, der udvikler det enkelte barn og styrker fællesskab. Det betyder at der skal være flere voksne per barn.

Lange skoledage giver ondt i maven, når man ikke har lyst til at gå på toilet. Fordi det ikke virker, er beskidt, eller låsen er i stykker. Jeg vil prioritere renovering af skolerne (og toiletter).

Vejle har brug for dygtige fagligt uddannede unge. Jeg vil støtte og fremme de initiativer, der sikrer flere unge i Vejle en uddannelse og praktikpladser.

Sikre budgetter. Hold fokus på Vejles styrker.

Erhverv, kultur og økonomi

 

I Vejle skal der lægges budgetter, som de kommunale institutioner fast kan regne med. Hvis de kommunale ansatte skal løse deres opgaver sikkert og vi skal føles os trygge i deres hænder, så må ikke byrådet ændre budgetrammerne ændre flere gange om året.

Vejle har brug for en kultur- og erhvervspolitik, der koncentrerer sig på vækstlaget. At skyde med spredehagl skaber ikke vækst og tiltrækker hverken virksomheder eller turister. Vi skal fokusere på Vejles økonomiske og kulturelle styrker, som skal videreudvikles.

Vi skal komme sikkert og nemt frem. Pas på Vejles natur.

Trafik, offentlig transport og natur

Det bedste og det værste ved Vejle er beliggenheden. Vi skal passe på den fantastiske natur omkring Vejle. Den skal være tilgængelig for store og små. Både for dem der søger ro, samt for dem der løber og cykler. Det værste er trafikken om morgenen og eftermiddagen, når man skal til og fra arbejde eller uddannelse. Der er brug for holdbare og langsigtede løsninger der ikke ødelægger naturen i fx Ådalen. Et par ideer: flere busser, cykelstier uden huller, en lift op ad bakkerne, en omfartsvej.

Med andre ord: Større ændringer i byens trafik, skal være sikre og gennemtænkte. Det skal regnes ind fra starten, at det kræver lysregulering, udvidelse eller eventuelt omlægning af cykelstier, så fodgængere og cyklister kan færdes sikkert – og der ikke opstår kæmpe køer for dem, der må tage bilen. Det samme gælder eksempelvis også morgentrafikken i den indre by. Der er kommet flere elever på Campus Vejle. Det er dejligt. Og det kan mærkes i lange bilkøer om morgenen. Flere skal over på cyklen, og der skal køre busser så de unge får en realistsik transporttid

Bussen skal køre, også om aftenen. De unge fra oplandskommunerne der går på en ungdomsuddannelse inde i Vejle er afskåret fra et fælles liv med de andre når den sidste bus går kl. 18 og der ikke er busser i weekenderne.

 

 

Profil

Jeg er 43 år, bor i Søndermarken i Vejle. Til daglig arbejder jeg som gymnasielærer på Rosborg Gymnasium og HF, hvor jeg underviser i fysik og matematik. Jeg er gift med Stefan, og mor til to piger, der går i skole. Mine ynglingssteder i Vejle kommune er skovlegepladsen i Sønderskoven og Ådalen mellem Vingsted og Tørskind, hvor man ikke kan høre trafik.

 

 

Ordentlige vilkår for børn og unge.

Og fokus på det Vejle er rigtig god til.