MARIANNE MADSEN

Kandidat til Vejle byråd. Listeplads 4.

Tid til børn. Fokus på Vejles styrker.

Den 21. november er der kommunalvalg. Jeg stiller op til Vejle byråd fordi jeg synes, at følgende skal prioriteres højere:

  • Flere midler til børneinstitutioner og vores skoler. De voksne har altid for travlt.
  • En kultur- og erhvervspolitik med fokus på vækstlaget og Vejles styrker.
  • Initiativer der sikrer flere unge i Vejle en uddannelse og praktikpladser.
  • Vejle kommune skal sikre rent vand og tage medansvar for grøn omstilling.
  • Det skal være nemt og sikkert at komme frem i Vejle. Både med bus, i bil og på cykel.

Tid til børn. Skab gode rammer for unge.

Børn og ungepolitik

 

Der skal være voksne nok i vuggestuer og børnehaver, så det er trygt at være der. De voksne skal have et godt arbejdsmiljø og klare fleksible rammer for arbejdet, så de er glade for at gå på arbejde. Det kommer børnene til gode.

I folkeskolen skal lærere og pædagoger have tid og ressourcer til at lave undervisning og aktiviteter der udvikler det enkelte barn og styrker fællesskabet, og som giver arbejdsglæde. Børn lærer bedst, når de er trygge og er sammen med glade voksne, og den folkeskole skabes i dialog med lærerne og forældrene.

Vejle har brug for dygtige fagligt uddannede unge. Jeg vil støtte og fremme de initiativer, der sikrer flere unge i Vejle en uddannelse og praktikpladser.

Sikre budgetter. Hold fokus på Vejles styrker.

Erhverv, kultur og økonomi

 

I Vejle skal der lægges budgetter, som de kommunale institutioner fast kan regne med. Hvis de kommunale ansatte skal løse deres opgaver sikkert og vi skal føles os trygge i deres hænder, så må ikke byrådet ændre budgetrammerne ændre flere gange om året.

Vejle har brug for en kultur- og erhvervspolitik, der koncentrerer sig på vækstlaget. At skyde med spredehagl skaber ikke vækst og tiltrækker hverken virksomheder eller turister. Vi skal fokusere på Vejles økonomiske og kulturelle styrker, som skal videreudvikles.

I Vejle skal man kunne komme sikkert frem.

Trafik og offentlig transport

Større ændringer i byens trafik, som ved byggerriet på fundersvej, skal være sikre og gennemtænkte. Det skal regnes ind fra starten, at det kræver lysregulering, udvidelse eller eventuelt omlægning af cykelstier, så fodgængere og cyklister kan færdes sikkert – og der ikke opstår kæmpe køer for dem, der må tage bilen. Det samme gælder eksempelvis også morgentrafikken i den indre by. Der er kommet flere elever på Campus Vejle. Det er dejligt. Og det kan mærkes i lange bilkøer om morgenen. Flere skal over på cyklen, og der skal køre busser så de unge får en realistsik transporttid

Bussen skal køre, også om aftenen. De unge fra oplandskommunerne der går på en ungdomsuddannelse inde i Vejle er afskåret fra et fælles liv med de andre når den sidste bus går kl. 18 og der ikke er busser i weekenderne.

 

 

Profil

Jeg er 43 år, bor i Søndermarken i Vejle. Til daglig arbejder jeg som gymnasielærer på Rosborg Gymnasium og HF, hvor jeg underviser i fysik og matematik. Jeg er gift med Stefan, og mor til to piger, der går i skole. Mine ynglingssteder i Vejle kommune er skovlegepladsen i Sønderskoven og Ådalen mellem Vingsted og Tørskind, hvor man ikke kan høre trafik.

 

 

Ordentlige vilkår for børn og unge.

Og fokus på det Vejle er rigtig god til.